Vývoj vztahů k prostředí

Původ a vývoj člověka

Počátky lidských aktivit  a jejich vlivy na přírodu

Přehled změn ve vztazích člověka a přírody do počátků novověku

Vliv změn v zemědělství pro lidskou společnost v novověku

Nástup k problémům současnosti