Ekologie

Které podmínky prostředí působí na různé organismy 

Jak a které neživé podmínky prostředí  působí na organismy 

Jak se vzájemně ovlivňují organismy 

Co jsou potravní vztahy 

Sledujeme souvislosti a vztahy od populace k ekosystémům….

Jak  a proč člověk ovlivňuje podmínky pro život v přírodě