56

Co na polích ničí pomocníky člověka ?

Lidé často proti škůdcům používají různé jedovaté chemické prostředky.

Porovnej vlivy chemických prostředků na mandelinku bramborovou a slunéčko sedmitečné.

Který hmyz se lidé snaží omezit?
Jaké důsledky má použití chemických prostředků proti škůdcům pro užitečný hmyz?
Kteří živočichové sbírají hmyz jako svou potravu? Uveď příklady.
Mohou jim chemické prostředky ublížit?
Co ještě ubližuje polním ptákům? Uvaž, jak velké bývají lány polí.