Vztahy v přírodě

Organismy žijí ve složitých vzájemných vztazích, které v přírodě umožňují stálý oběh látek. Jejich poznávání má velký význam při zkoumání a využívání  různých částí přírody člověkem. Základem všech celků živé přírody jsou rostliny, které různě využívají živočichové a zbytky všech organismů pak rozkládají různé houby a bakterie.