57

Nač zemědělci nesmí také zapomínat ?

Podívej se na obrázek, jak lidé často působí
proti přemnožení některých organismů.

Kam se látky z postřiků dostávají?
Kam se potom zbytky takových látek dostávají?
Mohou chemické látky působit na úrodnost půdy? Vysvětli.
Mohou se chemické látky dostat do rostlin?
Mohou se zbytky takových látek někam dostat z pěstovaných rostlin?

Označ, co pokládáš za správné: