30

Jak se u nás v průběhu roku mění podmínky pro život ?

Přiřaď jednotlivé obrázky k ročním dobám.

2
1
4
3
zima
jaro
léto
podzim