30

Jak se u nás v průběhu roku mění podmínky pro život ?

Přiřaď jednotlivé obrázky k ročním dobám.

3
2
1
4
zima
jaro
léto
podzim