29

Jak neživé podmínky ovlivňují život

 

Které neživé podmínky jsou důležité pro život?

 

Neživé podmínky prostředí ovlivňují život všech organismů.

Doplňuj do následujících vět slova více nebo méně.

Čím jsou v prostředí lepší podmínky pro život, tím je tam rostlin.
Pokud je hodně rostlin, je i živočichů, hub a bakterií.

Které neživé podmínky pro život se v naší přírodě mění?