30

Jak se u nás v průběhu roku mění podmínky pro život ?

Přiřaď jednotlivé obrázky k ročním dobám.

1
2
3
4
zima
jaro
léto
podzim