42

Jak zemědělci na poli hospodaří ?

Přiřaď, jak se říká jednotlivým naznačeným postupům při pěstování obilnin:

setí
ošetřování rostlin
žně - sklizeň úrody
úprava půdy - orba
Proč lidé rostliny pečlivě ošetřují?
Jak zemědělci rostliny na poli ošetřují?

Hnůj, který zemědělci vyvážejí na pole, je z výkalů hospodářských zvířat a zbytků rostlin.

Co se z hnoje na poli vytváří?

Označ půdu, která je úrodnější.: