43

Proč se zemědělci snaží z pole odstraňovat plevel ?

 

Uveď příklad rostlin, které bývají na poli plevelem. Neznáš-li, zjisti příklady z internetu.

 

Proč zemědělci plevele z polí odstraňují? 

 

Můžeme někdy pšenici nebo hrách považovat za plevel? Vysvětli.