44

Jaký význam mají meze ?

 

Proč se mandelinky na poli brambor rychle rozmnoží tak, že brambory poškozují?

 

Na mezi jsou různé rostliny domovem různých ptáků. Někteří z nich se živí hmyzem. Přiřaď obrázky ke jménům takových ptáků.

koroptev polní
bažant obecný
Čím se tito ptáci živí? A proč jsou lidem užiteční?