6

Znáš tato slova pro skupiny živočichů ?

Přiřaď obrázky ke slovům

3
1
2
roj
stádo
hejno
Čím se všichni tito živočichové živí?
Jsou to .
Kolik jedinců je ve všech těchto populacích?