5

Jak se označují jedinci stejného druhu v určitém místě a čase ?

 

Zjisti z tajenky, jak se říká všem jedincům stejného druhu, kteří žijí v určité době v určitém místě:

Pomněnka (1. slabika)
Ropucha (2. slabika)
Labuť (1. slabika)
Borovice (4. slabika)
Jedincům stejného druhu v určitém místě a čase se říká :

Uveď příklad populace některé rostliny v okolí – doplň větu:

Populace (druhu) (kde)   (kdy) má (počet) jedinců.