3

Porovnej počet živočichů

 

Porovnej počet hrabošů a počet lasic na louce u lesa. 

Kterých živočichů vždy bývá více?
Kterým slovem můžeš označit lasici ve vztahu k hrabošům?

 

 

                                                                                                       Vlož mezi živočichy šipku směrem k potravě.

Porovnej počty živočichů podle jejich způsob výživy a vyvoď závěr: Využij slova predátor, parazit, býložravec, masožravec, všežravec , více a nejvíce.
Je počet hrabošů na louce stále stejný?
Uvaž, co asi ovlivňuje počet hrabošů na louce?