4

Žije některý organismus úplně sám ?

 

Znáš některý druh běžné rostliny nebo živočicha v okolí, který se tam vyskytuje pouze jako jediný jedinec?

 

Uvaž, zda některý druh organismu může být na světě pouze jako jediný jedinec svého druhu:

Mohl by se takový jedinec rozmnožovat?
Je počet jedinců určitého druhu organismu v prostředí stále stejný?
Podle čeho se mění?

 

Doplň věty:

Každý druh organismu se na Zemi vyskytuje v podobě jedinců.
Počet jedinců jednotlivých druhů se v průběhu času .