23

Porovnej prostředí v lese a na louce

Také prostředí na souši se různě liší. Porovnej prostředí podle obrázku.

Kde bývá vyšší teplota vzduchu, je-li krásný slunečný den?
Kde bývá nižší teplota prostředí?
Proč?
Porovnej vlhkost prostředí. Kde bývá vyšší?
Proč?
Porovnej půdu . Kde bývá více humusu?
Proč? Připomeň si, z čeho se tvoří humus.
Žijí v uvedených prostředích stejné organismy?