24

Porovnej společenstva organismů v různých prostředích

Porovnej následující dvojice různého prostředí: - které vlastnosti může mít neživá část rybníka,
                                                             
- které vlastnosti může mít neživé prostředí lesa.

Doplň do tabulky příklady organismů tvořících společenstva v těchto prostředích:

Části přírody: Rybník Les
Neživé podmínky: Voda Souš
- jejich vlastnosti
     
Živá část - společenstvo:    
Příklady rostlin:
Příklady býložravců:
Příklad prvních živočichů:
Příklad dalších živočichů:
Příklady rozkladačů: