25

Zjisti název celku, který dohromady tvoří neživé prostředí a společenstvo

 

Z uvedených částí přírody sestav slovo, kterým se označuje celek v přírodě s určitými neživými podmínkami a s určitým společenstvem organismů.

2. písmeno
LES

6. písmeno
RYBNÍK

2. písmeno
MOŘE

3. písmeno
LES

2. písmeno
RYBNÍK

3. písmeno
LES

3. písmeno
POTOK

2. písmeno 
LES (dlouze)

1. písmeno
MOŘE

Části přírody s určitými neživými podmínkami a s určitým společenstvem se označují slovem:

 

Doplň:

Přírodu kolem nás tvoří jednotlivé její části čili:
Napiš názvy ekosystémů, které jsou uvedeny v tabulce k řešení názvu: