3

Uveď příklady tří různých ekosystémů :

 

1.
2.
3.