4

Uveď příklady 2 potravních řetězců – jeden z lesa, jeden z rybníka :

 

---  --- 

---  ---