10

Uveď jména třech velkých chráněmých území z naší republiky 

 

1.
2.
3.