9

Uveď 3 příklady jednání lidí, které přispívají k udržování rozmanitosti v přírodě 

 

1.
2.
3.