Využívání zdrojů obnovitelných

Význam vývoje zemědělství pro využívání obnovitelných zdrojů

Zaměření, význam a problémy rozvoje různých oblastí získávání potravy

Využívání materiálových zdrojů z lesa

Změny v lesním hospodářství  v průběhu času a jejich současné vlivy

Využívání vody  a její získávání

Ochrana čistoty vody