27

V malých obcích, kde není sběrný dvůr, se předem oznamuje termín, kdy se sběr takových odpadů pořádá a nebezpečné odpady se společně odvážejí.

Někdy je třeba již nepoužívané věci odevzdávat do obchodů, kde se prodávají. Je to tzv. „zpětný odběr odpadů“. Tak například zbytky léků se odevzdávají nazpět do lékáren, elektrické spotřebiče (ledničky, pračky, vařiče apod.) se odkládají přímo do obchodů s těmito výrobky, baterie a podobné věci se dávají do zvláštních nádob, které bývají označeny v různých prodejnách i na ulicích.