28

Z odevzdaných odpadů se někdy získávají cenné látky, jejichž přírodních zdrojů je málo a které jsou velmi důležité pro výrobu mobilů, počítačů apod.

Odpady, které se nevyužijí pro recyklaci, se mohou spalovat ve spalovnách a získaným teplem se vytápějí různé budovy.

Některé odpady se odvážejí na řízené skládky. Takové skládky se musí izolovat, aby se z nich škodlivé látky nedostávaly do okolní vody a půdy.

Velmi škodlivé a nezodpovědné je, když lidé odhazují odpady jen tak do okolního prostředí. 

Takové „divoké“ skládky jsou nebezpečné pro život v přírodě i pro zdraví lidí.

Každý, kdo ví, jak je to nebezpečné, by měl přesvědčovat lidi kolem sebe, aby se naučili odpad třídit a správně ho odkládat.

Lidé musí s odpady nakládat odpovědně. Je to v zájmu jejich dalšího života.