26

Nebezpečnost a odstraňování odpadů

Odpady musíme odkládat tam, kam patří.

Zvláště obezřetní musíme být při odstraňování odpadů, které obsahují výbušné látky nebo látky jedovaté i jinak nebezpečné.

Takové odpady se označují odbornými slovy (termínem) nebezpečné odpady.

Tyto odpady nesmíme dát mezi ostatní směsný odpad, ale musíme je odkládat na zvláštní místa, obvykle do tzv. sběrných dvorů.