41

Změř teplotu vody a venku

 

Dej na misku trochu ledu a jakmile začne tát, hned změř teplotu tajícího ledu.

Teplota tajícího ledu je °C.
Natoč vodu do nádoby a změř její teplotu. Teplota vody je: °C.
Postav nádobu s vodou na teplé místo a po jedné hodině opět změř teplotu vody: Teplota vody je: °C.

 

Zjisti, jaká je dnes teplota v místnosti a jaká je venku.

Teplota v místnosti je: °C.
Teplota venku je: °C.