40

Jak zjistíme přesnou teplotu?

Čím se může měřit teplota?

Odečti teplotu na teploměru na obrázcích.

Kterou teplotu vzduchu označíš znaménkem minus (-)?
Kterou teplotu vzduchu označíš znaménkem plus (+)?
Která teplota vyjadřuje mráz?