42

Jak třídit oblékání podle teploty prostředí

Přečti na teploměru teplotu vzduchu venku a zvol a označ podle ní obléknutí postavičky.

:  Teplota dnes venku je  °C

  Obléknu si oděv číslo (napiš číslo 1, 2 nebo 3)