13

Na základní časové jednotky navazuje i delší měření času: 

 den

 24 h

 týden

 7 dní

 měsíc

 4–5 týdnů

 rok

 12 měsíců

 sto roků

 století

 tisíc let

 tisíciletí