12

Základní dohodnutou jednotkou času je sekunda (má zkratku s).

Je odvozena složitými výpočty z jednoho děje, který probíhá stále stejně.

V sekundách se obvykle měří sportovní výkony, menší jednotky se používají například při různých pokusech.

Často se používají jednotky větší – minuta a hodina a někdy i jednotky menší. 

 Jednotka času

 značka

 porovnání

 sekunda

 s

 

 Milisekunda

 ms

 1000x menší než sekunda

 Minuta

 min

 60 s

 Hodina

 h

 60 min