14

Údaje o měření teploty a času můžeme použít k sestavení grafu.

Graf je záznam, který názorně porovnává údaje nebo ukazuje průběh změn.