11

Měření času

Říkáme, že včera se něco stalo, dnes se něco děje, zítra se teprve bude dít.

Všechny věci i všechny změny kolem nás jsou v nějakém čase – buď v současnosti, nebo se konaly v minulosti, či teprve budou v budoucnosti, anebo trvají stále. Také náš život probíhá v čase.

Čas se mění i během dne.

Čas během dne měříme hlavně hodinami a stopkami.