74

Který strom je pokládán za nejvýznamnější pro náš národ ?

Různé národy uctívají různé stromy po velmi dlouhou dobu jako národní. Listy takových stromů bývají na různých znacích, vlajkách apod.

Které listy jsou na vlajce českého prezidenta a na státní pečeti?
Roste v okolí lípa? Kde?

 V ČR je asi 1850 památných lip. To je téměř polovina ze všech vyhlášených památných stromů.

 Opatři si list lípy nebo vyhledej obrázek lípy malolisté na internetu. Nakresli ho nebo vyfotografuj a vlož sem.