Rostliny

Základní význam pro život rostlin mají neživé podmínky prostředí: sluneční záření, voda, vzduch a některé látky z půdy. Jsou rozmanité co do vzhledu, velikosti, mají různé způsoby rozmnožování a představují základní podmínku pro život ostatních organismů včetně člověka. Lidé je pěstují v krajině, v různých zařízeních i ve svých domovech, některé jsou jedovaté a jiné naopak léčivé.