75

Jak se chovat k chráněným rostlinám

 

Posuď názory: Marcela a Simona se zastavily v lese u rozkvetlých bledulí.

Marcela: "To jsou krásné bledule. 
             Chtěla bych některé vyrýt a přenést k sobě do zahrádky." 

Simona: "To se nesmí, jsou to chráněné rostliny a ty se nesmí 
             přemisťovat. Je na to zákon."

 

Marcela: "Ale já jsem viděla, že na louku přijelo auto s několika lidmi a                                vyrýpávali bledule a odváželi je.  Byl mezi nimi i nějaký ochránce přírody.“

Simona :  "To je možné. Na té louce se má stavět a louka se bude odvodňovat.

               V tom případě je přemistění bledulí správné, je povolené a hlavně je odborně přemístí do stejných podmínek."

 

Kdo má pravdu?
Co znamená, že rostlina je chráněná?