76

Jak se chovat v přírodě ?

 

Prohlédni si několik chráněných rostlin. Odhadni, ke kterému jménu rostliny jednotlivé obrázky patří:

 

Asi neznáš všechny naše chráněné rostliny, je jich totiž přes 500.  

Jak by ses tedy měl(a) chovat v přírodě, abys náhodou nepoškodil(a) chráněnou rostlinu?

1.
2.
3.
vstavač kukačka
bledule jarní
leknín bílý