10

Porovnej vztahy rostlin a živočichů

Odpověz a doplň.

Které organismy využívají sluneční energii při fotosyntéze?
Která látka za pomoci sluneční energie vzniká?
Vyber a doplň správné slovo - organická - minerální: Cukr je látka
Když sportovec potřebuje dodat do těla energii, může si vzít cukr. Proč?
Z cukru v těle rostlin vznikají i jiné organické látky. Souhlasíš s tím, že i v ostatních organických látkách je obsažena energie?
Které organismy umí vytvářet organické látky z látek minerálních?
Mohou živočichové také vytvářet organické látky z látek minerálních?
Je správné, když řekneme, že živočichové jsou závislí na rostlinách?
K čemu živočichové i rostliny potřebují výživu?