11

Jak organismy uvolňují energii potřebnou pro život ?

Porovnej, jak živočichové a rostliny uvolňují ve svém těle energii pro život.

Jak živočichové uvolňují ve svém tělě energii potřebnou pro život?
Dýchají živočichové stále nebo jen někdy?
Co k tomu z ovzduší potřebují?
Který plyn se přitom do ovzduší uvolňuje?

 

ROSTLINY si uvolňují energii pro svůj život (pro růst, pohyb i celý život)

DÝCHÁNÍM stejně jako živočichové.

Který plyn ze vzduchu potřebují pro dýchání rostliny?
Který plyn se při jejich dýchání do ovzduší uvolňuje?
Ze kterých látek rostliny i živočichové uvolňují energii potřebnou k životu?