12

Jak rostliny využívají potravu ?

 

K čemu využívají potravu živočichové?


Podobně je tomu u rostlin.

Jak se jmenuje děj, kterým rostlina získává svou potravu? To je, kterým se vyživuje?
Co se při fotosyntéze vytváří v těle rostliny?

 

Z části cukru se v rostlině vytvářejí i jiné organické látky a rostlina roste. Další část cukru rostlina využije k uvolňování
energie pro svůj život. 

Jak se rostlina mění růstem?
Jak se jmenuje děj, kterým rostlina uvolňuje energii pro život?