25

Jak se vyvíjí nová rostlina ?

Polož opatrně klíčící semeno na misku s půdou a pozoruj asi 2 dny. Kam klíček míří?
Která část těla rostliny se nejprve z klíčku asi vytvoří?


Pak semeno překryj trochou půdy a udržuj ji vlhkou.

Pozoruj klíčení dále. Které části rostliny se pak vyvíjejí?

Usuď z pozorování, které látky jsou obsaženy v semenu? Vyber mezi slovy: organické a minerální
V semenu jsou látky .

Dýcháním se z látek, které semeno obsahuje,  uvolňuje energie potřebná k začátku růstu nové rostliny ke klíčení.

Vypěstuj si rostlinku hrachu. Jak se jmenuje děj, kterým se pak v rostlině vytvářejí organické látky? .

Kolik dní jsi sledoval klíčení rostliny?
Výsledek pokusu nakresli a vlož sem.