24

Jak se ve vodě mění semeno ?

Pozoruj, jak roste nová rostlina.


Polož na talířek na navlhčený ubrousek semeno hrachu a udržuj ho ve vlhkosti.

Za kolik dní se semeno změnilo?
Jak se změnilo?

Jak se říká této změně? . Nevíš –li, sestav slovo ze dvou částí: A: celé slovo KLÍČE , B.: 2.slabika slova JARNÍ.