23

A jsou rostliny bez semen ?

 

Přiřaď obrázky k názvu skupiny rostlin, do které patří:  

Tyto rostliny netvoří semena.

Kapradiny a mechy se rozmnožují velmi drobnými
částicemi – výtrusy, které se vytvářejí ve zvláštních
útvarech; u kapradin třeba na spodní straně listů.

Řasy žijí ve vodě nebo ve vlhkém prostředí
(ve shlucích na kmenech stromů a na kamenech).
Jednotlivé řasy často není možné pouhým okem ani rozlišit a jen se rozrůstají dělením.

Čím se pozorují pouhým okem neviditelné organismy nebo jejich části?
1.
2.
3.
řasy
kapradiny
mechy