42

Kde se co pěstuje  

 

Přiřaď obrázky ke slovům, kterými se označuje místo, kde se tyto rostliny pěstují:

rybíz
chmel
jabloň
víno
sad
vinice
chmelnice
plantáž