41

Které části rostlin se využívají ?

 

Ze kterých částí rostliny se pěstuje hrách a ze kterých brambory? 

Hrách
Brambory

 

Doplň do věty slova "sázejí" a "sejí".

Zemědělci na jaře hrách a brambory.

 

 

K čemu se využívají brambory?
K čemu hrách?