40

Kdo a jak hospodaří na poli ?

 

Jak se označují lidé, kteří pěstují rostliny pro výživu?

 

Přiřaď obrázky k jednotlivým naznačeným postupům při pěstování obilnin:

1.
3.
4.
2,
orba
setí
ošetřování
žně