52

Které rostliny se využívají pro výrobu látek ?

Podívej se na příklady textilních rostlin.                                          len                                  bavlna

Co se vyrábí z bavlny?
Která z těchto rostlin se pěstuje u nás?
V kterých oblastech Země se pěstuje druhá rostlina?
Co se vyrábí ze lnu?