50

Čím topit?

Které řešení pokládáš za nejlepší? Zvolil(a) bych si řešení v čísle:

                  1                                       2                                       3

1.
Které dva druhy biomasy sousedé uváděli?
Které způsoby vytápění jsou nejpohodlnější?
Které způsoby jsou lacinější?
Které způsoby méně znečišťují ovzduší v okolí?
Co všechno lidé berou v úvahu, když volí, čím budou topit?