26

Proč se půda obdělává ?

Kam se dostávají zbytky rostlin z pole?

Co se stane s půdou, když se okopá? Co se dostane mezi částečky půdy?

Okopáváním se do půdy dostává a .

 Porovnej předměty, které se využívaly k práci na polích dříve a které se používají dnes.

Pravěká motyka
Středověká rádlo a nárožní jařmo Přemysla Oráče (Rotunda Sv. Kateřiny - Znojmo, 12. stol.)
Bratranci Veverkovi s ruchadlem
Moderní pluh s více radlicemi