Půda

Na povrchu země za vhodných podmínek horniny díky vodě, vzduchu, změnám teplot a dalším vlivům zvětrávají a vznikají různé půdy. Jejich součástí jsou vždy i různé malé organismy, jejichž činnost v půdě udržuje humus, na kterém závisí  půdní úrodnost. Ochrana půdy je velice důležitá a je povinností všech.